چقدر شرایط متفاوت رو از دست دادم فقط به خاطر اینکه اون لحظه اعتماد بنفس انجام دادنش رو نداشتم

چقدر باید غصه نرسیدن به اهدافم رو بخورم

هر روز کارهای تکراری رو انجام میدم و توانایی انجام دادن کارهای جدید را ندارم

دوستام رو میبینم که اتفاقات بزرک توی زندگیشون افتاده، اقدام های بزرگ داشتن اما من هنوز نتونستم تصمیم بگیرم که کارم رو شروع کنم

نمی دونم از کجا باید شروع کنم ، شاید هم میدونم اما میترسم اقدام کنم!