دلایل نرسیدن به اهداف – قسمت اول

هر روز به دنبال راههایی برای رسیدن به خواسته ها و اهداف هستیم، اما هیچ گاه به این فکر نمی کنیم که شاید اگر مشکلات در مسیر را بشناسیم بتوانیم آنها را مرتفع کنیم و راه پیش رو را هموار کنیم. 

 

در اینجا دلایل متقاوت و ساده اما مهمی را با همدیگر بررسی میکنیم و با راه حل هایی که گفته می شود میتوانیم این مشکلات را از مسیر خارج کنیم .