چگونگی بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری تفاوت بین ریچارد برانسون و ما این است که او کارهایی را انجام نمیدهد اما ما آنها را انجام میدهیمیعنی او همان کارهایی را انجام میدهد که ما انجام میدهیم. اما موفقیت او به خاطر کارهایی است که انجام نمی دهد! برای بالا بردن بهره …
,

جذب سلامتی با قانون جذب

جذب سلامتی با قانون جذب قانون جذب یکی از ساده ترین قوانینی است که وجود دارد و به صورت زیر خلاصه می شود: دو "چیز" شبیه به هم یکدیگر را جذب میکنند. در نسخه فیزیکی قانون این دو چیز ماده هستند مانند جاذبه ای که بین زمین و یک سنگ وجود دارد. در …
,

زندگی در زمان حال

زندگی در زمان حال  ما انسان ها از آرامش فرار میکنیم. بجای زندگی در زمان حال تمام  توجه ما در طول روز به اتفاقات بدی که در گذشته برای ما افتاده است یا اشتباهاتی که مرتکب شده ایم را بارها و بارها مرور میکنیم. در ذهنمان دیگران را برای خطاهایشا…