چرا به این دوره نیاز دارم؟

همین الان به اطرافت نگاه کن، چه چیزهایی میبینی؟ چه چیزهایی در زندگی خود داری؟ قبلا بدون اینکه بدانی قانون جذبی وجود دارد به آنها فکر نکرده بودی؟ حالا به چالش هایی که در زندگی خود داری نگاه کن، خواهی دید که اینها را نیز قبلا در سر خود داشته ای. اما به ناخودآاگاه به مشکلات خود فکر میکنی و یا به سختی میتوانی آرزوهات رو احساس کنی.

در این دوره یاد میگیری چطور افکارت رو بر روی خواسته هات متمرکز کنی و چطور از مشکلاتت دور بشی

چه مراحلی را باید طی کنم؟

اولین گام

تصمیم بگیرید از شرایطی که دارید میخواهید خارج شوید

دومین گام

توانایی جذب خواسته هایتان را با قانون جذب افزایش دهید

سومین گام

جذب تمام خواسته هایتان

نتایج برخی از دوستانی که در این دوره شرکت کرده اند

.