چطور به هر هدفی برسیم؟

در این وبینار یاد میگیرید که چه چیزهایی باید در کنار یک هدف قرار بگیرند تا آن هدف محقق شود

عادتهای اتمی

دراین وبینار یاد میگیرید که عادتهای شما ساختمان اهداف شما هستند. اگر میخواهید به هر هدفی برسید با عادتهای مناسب ایجاد کنید

محدودیت های ذهن

در این وبینار یاد میگیرید که چرا سرعت عملکرد شما به محدود ترین باور شما ارتباط دارد، پس باید این باورها را پیدا کرده و تغییر دهید

مطالبی که در این وبینار آموزش داده می شود دقیقا موضوعاتی هستند که من و دوستانی که در دوره خصوصی یکساله با بنده هستند برای رسیدن به اهدافمان استفاده می کنیم

سیستم رسیدن به آخرین مدل بنز یا یک ماشین معمولی یکسان است ، کافیست آن را یاد بگیرید و از آن برای رسیدن به بنز استفاده کنید

چه رازی در موفقیتهای بزرگترین و تاثیر گذار ترین افراد تاریخ است؟

ریچارد برانسون

استیو جابز

ایلان ماسک

چرا باید این وبینار را ببینم؟

هر سه نفر بالا در تغییر دنیایی که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم نقش اساسی ایفا کرده اند. باورها و عادتهایی را در بین آنها به اشتراک میتوان پیدا کرد، که اگر این رفتارها و باورها را ما در زندگی شخصی خود پرورش دهیم و در نهایت در جهت اهدافمان اقدام کنیم میتوانیم نتایجی قابل توجهی دریافت کنیم.

حسین افشاری راد، تنها مدرس تغییر پارادایم ها در ایران

در این وبینار قبل از اینکه بگویم چگونه مسیر تا اهدافت را هموار کنی به تو می گویم که چرا تا به حال نتوانسته ای به اهدافت برسی