دوره رایگان قانون جذب

اگر زمان آن رسیده تا به خواسته های خود برسید. پس فقط چند دقیقه همراه من باشید

  • خیلی وقت است که آرزوی رسیدن به خانه ای بزرگتر را دارم
  • چقدر دلم میخواهد ماشین خود را عوض کنم

این جملات بسیار برای ما آشنا هستند ، یا آنها را گفته ایم یا شنیده ایم!

هر روز در نمایشگاه های اتومبیل دنبال ماشین بودم، ماشینی که مد نظرم سمند بود، اما یا سمند خوبی پیدا نمیکردم یا دیر میرسیدم معامله خوبی قبل از من صورت می گرفت !

تا اینکه یک روز فقط نیم ساعت وقت گذاشتم و یک ۲۰۶ دیدم، در همان لحظه ی اول که دوستم همراهم بود به او گفتم همین را میخریم و دقیقا همین شد. چند روزی گذشت و دفتر اهدافم را چک میکردم ، چقدر جالب بود، من  مشخصات همان ۲۰۶ را نوشته بودم که خریده بودم. این دیگر مهر تایید بر این قانون بود که تو همان چیزی را که میخواهی بدست می آوری.

بارها و بارها پیش آمده هدفی داشته ایم ، حتی آن را یاد داشت کرده اما به آن نرسیده ایم، این هم دقیقا همین قانون جذب است اما در جهت عکس از آن استفاده شده است.