چگونه جملات تاکیدی تاثیر گذاری بیشتری داشته باشند؟

جملات تاکیدی تاثیر زیادی بر روی ساختن و تغییر باورهای ما دارند. اگر بخواهیم این جملات تاکیدی تاثیر گذاری بیشتر داشته باشند باید بدانیم که چطور با ناخودآگاه ارتباط برقرار کنیم. در این ویدئوی کوتاه یاد میگیریم که چگونه این ارتباط را بسازیم

مطالعه می کنم :   دلایل نرسیدن به اهداف - قسمت دوم