ایبوک اعتماد بنفس

اول میخواهم به خاطر جسارتتان به جهت بالابردن سطح اعتماد بنفستان به شما تبریک بگویم.

 

در این ایبوک کوتاه چند نکته در ارتباط با اعتماد بنفس را برای شما بیان میکنم و مجموع این نکات رسیدن و داشتن اعتماد بنفس است. پس بیشتر از این وقت را از دست ندهیم و شروع کنیم .

 

بسیاری بر این باورند که اعتماد بنفس یعنی توانایی انجام دادن کارها اما نکته اینجاست که ما توانایی های محدودی داریم و زمانیکه بخواهیم یک کار

جدید را انجام دهیم به این دلیل که آن را بلد نیستیم و توانایی انجام دادنش را نداریم نباید آن را شروع کنیم؟ یعنی وقتی اعتماد بنفس توانایی انجام

دادن کارها باشد کاری جدیدی را بخواهیم انجام دهیم و آن را بلد نباشیم اعتماد بنفس را نخواهیم داشت و هیچ وقت آن را شروع نمی کنیم.

تا اینجا میخواستم این معنای اشتباه را بدانید

 

در این ایبوک معنای درست اعتماد بنفس را خواهیم فهمید و متوجه می شویم آیا نیاز داریم اعتماد بنفس خود را بالا ببریم؟؟