تغییر عادات

تغییر عادات از مهمترین عوامل رسیدن به اهداف است. تصور کنید دو نفر قصد دارند که در یک مسابقه قهرمانی شرکت کنند،هر دو یک مربی دارند ودر یک جا تمرین میکنند. اما بعد از مسابقات یکی قهرمان و دیگری هیچ مدالی کسب نمی کند. از مهمترین عوامل این اتفاق داشتن عادتهای متفاوت است. هر دو دارای هدف بودند اما عادتهایشان متفاوت بود.

تغییر عادات فرد را در مسیر جدیدی قرار می دهد که می تواند با سرعت بیشتری به سمت اهدافش حرکت کند. اگر به فکر تغییر عادات خود هستید دیدن ویدئو را به شما توصیه میکنم

مطالعه می کنم :   دلایل نرسیدن به اهداف - قسمت اول