چگونگی بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری تفاوت بین ریچارد برانسون و ما این است که او کارهایی را انجام نمیدهد اما ما آنها را انجام میدهیمیعنی او همان کارهایی را انجام میدهد که ما انجام میدهیم. اما موفقیت او به خاطر کارهایی است که انجام نمی دهد! برای بالا بردن بهره …
ثروت
,

ثروتمند بودن از نظر اسلام

ثروتمند بودن کاری نیکوست ما در جامعه ای اسلامی زندگی میکنیم، جامعه ای که مسیر هدایت آن توسط قرآن و روایات معصومین هموار شده است. یکی از بزرگترین دغدغه های بشر داشتن ثروت و ثروتمند بودن است که در اینجا میخواهیم ثروتمند شدن از نظر قرآن و ائمه را…