چگونگی بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری تفاوت بین ریچارد برانسون و ما این است که او کارهایی را انجام نمیدهد اما ما آنها را انجام میدهیمیعنی او همان کارهایی را انجام میدهد که ما انجام میدهیم. اما موفقیت او به خاطر کارهایی است که انجام نمی دهد! برای بالا بردن بهره …
راه پیدا کردن هدف

پیداکردن هدف یک وظیفه است

پیدا کردن هدف یک وظیفه است یک روز قبل از نوشتن این مقاله یکی از دوستان قدیمی خود را دیدم، بعد از خوش و بش او گفت که مشکل اصلیش این نیست که چطور به هدفش میخواهد برسد مشکل اینجاست که اصلا نمیداند چطور باید هدفش را پیدا کند. یا چطور در مسیر پ…
اعتماد بنفس بالا یعنی خودباوری

رسیدن به اعتماد بنفس بالا

اعتماد بنفس بالا چه چیزی نیست! اعتماد بنفس بالا چه چیزی نیست! سالهاست می خواهم کسب و کاری را راه اندازی کنم، اما منتظرم تا جواب سوالهایی که در این رابطه دارم را بدست بیاورم.همه میگویند تو حرکت کن به جواب سوالهایت می رسی اما چطور؟ من به شما م…