چگونگی بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری تفاوت بین ریچارد برانسون و ما این است که او کارهایی را انجام نمیدهد اما ما آنها را انجام میدهیمیعنی او همان کارهایی را انجام میدهد که ما انجام میدهیم. اما موفقیت او به خاطر کارهایی است که انجام نمی دهد! برای بالا بردن بهره …

از خدا بخواهیم

از خدا بخواهیم از خدا بخواهیم امروز که این مقاله را مینویسم درون یک چالش بزرگ هستم که با عقل من پاسخی برای حل کردن آن فعلا وجود ندارد! اما از صبح که از خواب بیدار شده ام لحظه ای ساکن نبوده و تمام تلاش خود را کردم تا راه حلی برای آن پیدا کن…
دوباره برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ساده ترین راه برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

داستان برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه زمانی که خیلی کوچک بودم در مدرسه می شنیدم که معلممان میگفت انسان اشرف مخلوقات است، آن روز با خودم فکر کردم که چه  کلمات قشنگی ولی چه معنی می دهند؟ چرا انسان اشرف مخلوقات است؟ ح…
پیدا کردن یکی از گام های رسیدن به اهداف است

گامهای رسیدن به اهداف مانند گام های خریدن بستنی از بابا بستنی است

گامهای رسیدن به اهداف پیداکردن بستنی فروش اولین گام از گامهای رسیدن به اهداف پیدا کردن هدف  می باشد که مسئله ای بسیار ریشه ای است و آگاهی از آن میتواند به روشن کردن موتور شما کمک کند. وقتی نمیدانید چگونه هدفتان را پیدا کنید مانند این است میخواهید…
راه پیدا کردن هدف

پیداکردن هدف یک وظیفه است

پیدا کردن هدف یک وظیفه است یک روز قبل از نوشتن این مقاله یکی از دوستان قدیمی خود را دیدم، بعد از خوش و بش او گفت که مشکل اصلیش این نیست که چطور به هدفش میخواهد برسد مشکل اینجاست که اصلا نمیداند چطور باید هدفش را پیدا کند. یا چطور در مسیر پ…
اعتماد بنفس بالا یعنی خودباوری

رسیدن به اعتماد بنفس بالا

اعتماد بنفس بالا چه چیزی نیست! اعتماد بنفس بالا چه چیزی نیست! سالهاست می خواهم کسب و کاری را راه اندازی کنم، اما منتظرم تا جواب سوالهایی که در این رابطه دارم را بدست بیاورم.همه میگویند تو حرکت کن به جواب سوالهایت می رسی اما چطور؟ من به شما م…