چگونگی بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری

بالا بردن بهره وری تفاوت بین ریچارد برانسون و ما این است که او کارهایی را انجام نمیدهد اما ما آنها را انجام میدهیمیعنی او همان کارهایی را انجام میدهد که ما انجام میدهیم. اما موفقیت او به خاطر کارهایی است که انجام نمی دهد! برای بالا بردن بهره …
چگونگی بالا بردن بهره وری
(function(){if(!document.getElementById('evand-widget-event-registration')){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript";t.async=!0;t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"widgets.evand.com/event-registration.js?load=1";t.setAttribute('id','evand-widget-event-registration');var…
چگونگی بالا بردن بهره وری
چگونگی بالا بردن بهره وری

معنای دقیق خواستن توانستن است

  خواستن توانستن است                          امروز با یک اتفاق زیبا برخورد کردم، همانطور که من از این اتفاق لذت بردم شما نیز لذت خواهید برد. تیام دختری 14 ساله است که سالهاست دفتر آرزوها و اهداف خود را دارد. بدون اینکه بداند این کار …
چگونگی بالا بردن بهره وری
#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:100%;} /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and…