مطالب توسط ستایش شیرنژاد

مغز و ساختار زیبای آن

جهانی که تجربه می کنیم مملو است از کیفیت های ادراکی که برای هر کدام از ما واقعی، واضح و انکار ناپذیرند. اما در عین حال مساله بر سر این است که تمام این کیفیت های ادراکی، فقط و فقط در مغز ما می گذرد. ما به محتوای ذهن یکدیگر دسترسی نداریم و هرگز نخواهیم […]

طوفان فکری چگونه است ؟

حل مسئله و چالش های آن مسائل و چالش ها جز لاینفک زندگی هستند و زمانی که در مسیر رشد وتعالی هستید با آنها برخورد خواهید کرد ، زیرا حل مسئله به روش طوفان فکری شخصیت شما را رشد داده و برای اهداف بزرگتری آماده می شوید مغز انسان حدود ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی دارد […]

دور شدن از منفی ها

دور شدن از منفی ها   هر چقدر هم تلاش کنیم که از منفی ها دوری کنیم با افرادی مواجه میشویم که افکار و گفتار منفی آن ها را میبینیم و شاید کم کم  روی ما تاثیر گذار باشند . جهان ما ، جهان دو قطبی است . هم مثبت وجود دارد و هم منفی […]

مغزهای سه گانه

در این مقاله می خواهیم به سراغ مغزهای سه گانه برویم تا با استفاده از این ایده که توسط آقای توکلی ارائه شده به مقوله اهمال کاری بپردازیم. در این نظریه اعتقاد دارد که مغز انسان را می توان به سه قسمت اصلی تقسیم کردمغز خزنده ای  مغز پستاندارمغز منطقی نکته بسیار جالب این است […]

قوانین حاکم بر هستی

قانون مغز قوانینی وجود دارد که هر آنچه که در هستی هست پیرامون آن قوانین شکل میگیرد ‌.مثل قانون جاذبه زمین .ممکن نیست چیزی را در هوا رها کنید و بر زمین نیوفتد . مثل قانون انبساط و انقباض که با سردشدن ، بدن و ماهیچه ها منقبض میشوند و با گرم شدن منبسط می […]

با عبارت تاکیدی نابغه ، نابغه تحویل جامعه دهیم

عبارت تاکیدی نابغه   عبارت تاکیدی نابغه ابو علی سینا را به سمت نابغه شدن هل دادروزی از جناب ابن سینا پرسیدند آیا از کودکی هوش شما زیاد بود ؟ گفت خیر ،در ۴ سالگی پدر و مادرم معلمی را برای من درنظرگرفتند که به من آموزش دهد . معلم هر روزعلاوه بر تدریس  یک […]

,

شرط عبارات تاکیدی چیست

شرط عبارات تاکیدی استفاده از عبارات تاکیدی همیشه و در همه جا کاربرد دارد ولی بعضی از افراد به درستی یا نا درستی آن شک دارند . به نظر برخی افراد عبارات تاکیدی بر روی آن ها تاثیر گذار نیست و هر چه تلاش میکنند کمتر نتیجه میگیرند .استفاده از عبارات تاکیدی شرطی دارد یعنی […]

هدف زندگی را چگونه پیدا کنیم؟

هدف زندگی چیست؟  هدف زندگی ، زندگی هدفمندانه است. هدف زندگی شاید رسیدن به یک چیز بزرگ نباشد بلکه شاید یک کار کوچک یا یک تعهد برای زندگی کردن به شیوع ای خاص باشد. خیلی ها بر این باورند که من تا نتوانم هدف و رسالت زندگی خود را پیدا کنم نمیتوانم دست به هیچ […]

با وجود مقاومت ذهن همچنان محکم باشید

مقاومت ذهن وقتی میخواستم برنامه ریزی کنم که صبح  ها زود تر از خواب بیدارشوم ، چند روز خواب می ماندم و زمانی که از کار ها عقب می ماندم ، تصمیم می گرفتم که هر طور شده برنامه ریزی دقیق تری داشته باشم ،همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رفت . یا زمانی […]

رابطه ‌ی تصویر سازی و ناخودآگاه

رابطه ‌ی تصویر سازی و ناخودآگاه امروز می خوام در مورد یک موضوع بسیار مهم بنویسم، چیزی که میتواند مسیر حرکت شما را تغییر دهد و آن هم رابطه ‌ی تصویر سازی و ناخودآگاه می باشد. را تغییر دهد و آن هم رابطه ‌ی تصویر سازی و ناخودآگاه می باشد. اگر می خواهید درباره ی […]